Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Một nhà thiết kế người Ukraina – Andriy Yurchenko đã dành 30 ngày để thiết kế các icon thú vật theo chuẩn tỉ lệ vàng.
Dưới đây là các thiết kế của anh:


Cập nhật vào lúc 1 Tháng Năm, 2016 - 6:11 sáng | Blog | , | 228

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Kayak thay đổi logo

Logo Tsamma