Thiết kế và lập trình ứng dụng Hướng dẫn du lịch Hội An

Thực hiện phần mềm ứng dụng hướng dẫn du lịch Hội An dành cho Android và iOS.

Cập nhật: Hiện tại phần mềm chỉ download được trên nền Android theo link: https://goo.gl/BLYhrF


Cập nhật vào lúc 28 Tháng Tư, 2017 - 4:01 chiều | Giao diện | , , | 40

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Giao diện

Giao diện

Tờ rơi

Các bài viết từ blog


Subway thiết kế lại Logo

Kayak thay đổi logo

Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore