Logo Channel 5

Channel 5 vừa mới có bộ nhận diện mới, thiết kế bởi Gretel.


Cập nhật vào lúc 30 Tháng Bảy, 2017 - 10:37 sáng | Blog | , | 103

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Logo

Bao bì

Các bài viết từ blog


Subway thiết kế lại Logo

Logo Korner

Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày