Logo Ting

Đây là dự án cá nhân của Mohamed Samir, để khởi động seri tạp chí có tên là Ting studio.


Cập nhật vào lúc 30 Tháng Bảy, 2017 - 9:54 sáng | Blog | , | 98

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Nhận diện

Logo

Video

Các bài viết từ blog


Subway thiết kế lại Logo

Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới

Logo Ting