Thiết kế logo Xây dựng Trọng Tín

Logo công ty xây dựng Trọng Tín cách điệu từ chữ TT tạo thành cổng tam quan cũng là thức cột trong kiến trúc xây dựng.
Logo sử dụng màu vàng đất trên nền xám phù hợp với phong thủy tuổi người đứng đầu doanh nghiệp cũng phù hợp với ngành xây dựng.


Cập nhật vào lúc 1 September, 2012 - 3:31 am | Logo | , | 837

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới

Logo Parc

Kayak thay đổi logo