Tháng Chín 2022
 1. Phần mềm thiết kế logo miễn phí
Tháng Tư 2021
 1. Ra mắt website mua bảo hiểm online
Tháng Ba 2019
 1. Tự thiết kế Namecard, tại sao không?
Tháng Tám 2017
 1. Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới
Tháng Bảy 2017
 1. Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore
 2. Kayak thay đổi logo
 3. Logo Korner
 4. Logo Channel 5
 5. Subway thiết kế lại Logo
 6. Logo Ting
 7. Logo Parc
Tháng Mười Một 2016
 1. Logo Tsamma
Tháng Bảy 2016
 1. MasterCard thay đổi logo
Tháng Năm 2016
 1. Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày
Tháng Bảy 2015
 1. Art of π
Tháng Bảy 2012
 1. Thiết kế logo là gì?
Tháng Bảy 2011
 1. Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo