Subway thiết kế lại Logo

Subway‘s new rebrand is dividing opinion – but we like it, and it’s a lot nicer than the old logo which was looking very outdated.
Subway đã cho thiết kế lại logo, “nó có ý kiến trái chiều – nhưng chúng tôi thích nó, và nó hay hơn hẳn logo cũ đã lỗi thời” – đó là ý kiến của Logoed khi đưa lên trang chủ của họ về việc subway thay đổi logo mới.

Riêng với Senviet thì đây không hẳn là một thay đổi quá lớn, họ chỉ chỉnh sửa lại một chút cho tinh gọn hơn thôi. Còn ở Việt Nam, nhiều khi lại có nhiều ý kiến về việc logo khá giống với VinaSun Taxi.

Biểu tượng của Subway tinh gọn:

Logo Subway từ năm 1968 – 2002:

Logo Subway từ năm 2002 – 2016:


Cập nhật vào lúc 30 July, 2017 - 10:10 am | Blog | , | 1360

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Website

Nhiếp ảnh

Các bài viết từ blog


Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore

In ấn trực tuyến tại nhà

Thiết kế logo là gì?