Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore

Một đồ án cực tốt của một nhóm sinh viên Jasper Liu, Bryan Goo và Jolene Cheng Khoa nghệ thuật, thiết kế và truyền thông đại học kỹ thuật Nanyang, Singapore. Blog: baozha2016.wordpress.com


Cập nhật vào lúc 31 Tháng Bảy, 2017 - 8:25 sáng | Blog | , , | 1143

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Nhiếp ảnh

Tờ rơi

Các bài viết từ blog


Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Subway thiết kế lại Logo

Logo Parc