Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore

Một đồ án cực tốt của một nhóm sinh viên Jasper Liu, Bryan Goo và Jolene Cheng Khoa nghệ thuật, thiết kế và truyền thông đại học kỹ thuật Nanyang, Singapore. Blog: baozha2016.wordpress.com


Cập nhật vào lúc 31 July, 2017 - 8:25 am | Blog | , , | 1519

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Logo

Website

Các bài viết từ blog


Thiết kế logo là gì?

Logo Parc

Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày