Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore

Một đồ án cực tốt của một nhóm sinh viên Jasper Liu, Bryan Goo và Jolene Cheng Khoa nghệ thuật, thiết kế và truyền thông đại học kỹ thuật Nanyang, Singapore. Blog: baozha2016.wordpress.com


Cập nhật vào lúc 31 July, 2017 - 8:25 am | Blog | , , | 1829

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Tờ rơi

Nhiếp ảnh

Các bài viết từ blog


Thiết kế logo là gì?

MasterCard thay đổi logo

Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore