Giao diện Website và Ứng dụng mediThank

MediThank Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3 – 54 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh.
Website: www.medithank.vn

mediThank là ứng dụng cung cấp công cụ lưu trữ dữ liệu y khoa online cho người dùng nhằm hỗ trợ khách hàng yên tâm quản lý dữ liệu khám chữa bệnh cũng như các hồ sơ thông tin về sức khỏe của mình. Khách hàng có thể dùng làm dữ liệu để tra cứu hoặc để bác sĩ tham khảo khi cần biết các thông tin về sức khỏe bệnh nhân.


Cập nhật vào lúc 28 July, 2017 - 1:39 am | Website | , , | 793

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Logo

Tờ rơi

Các bài viết từ blog


Subway thiết kế lại Logo

Logo Channel 5

Logo Korner