Logo Ting

Đây là dự án cá nhân của Mohamed Samir, để khởi động seri tạp chí có tên là Ting studio.


Cập nhật vào lúc 30 Tháng Bảy, 2017 - 9:54 sáng | Blog | , | 1274

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Bao bì

Logo

Các bài viết từ blog


Logo Parc

Thiết kế logo là gì?

Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới