Logo Ting

Đây là dự án cá nhân của Mohamed Samir, để khởi động seri tạp chí có tên là Ting studio.


Cập nhật vào lúc 30 July, 2017 - 9:54 am | Blog | , | 1492

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Tờ rơi

Bao bì

Các bài viết từ blog


Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới

Krarks thay đổi giao diện mới

Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore