Thiết kế video motion graphic Ứng dụng y khoa mediThank

MediThank Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3 – 54 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh.

Đây là video giới thiệu ứng dụng y khoa tên là mediThank được phát triển bởi Công ty cổ phần MEDITHANK Vietnam

Video được thực hiện một cách gấp rút trong 2 ngày do việc yêu cầu quá gấp nhằm kịp tiến độ phát hành.


Cập nhật vào lúc 28 May, 2017 - 3:21 am | Video | , , , | 723

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Video

Tờ rơi

Các bài viết từ blog


Logo Tsamma

Phần mềm thiết kế logo miễn phí

Logo Parc