Thiết kế video motion graphic Ứng dụng y khoa mediThank

MediThank Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3 – 54 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh.

Đây là video giới thiệu ứng dụng y khoa tên là mediThank được phát triển bởi Công ty cổ phần MEDITHANK Vietnam

Video được thực hiện một cách gấp rút trong 2 ngày do việc yêu cầu quá gấp nhằm kịp tiến độ phát hành.


Cập nhật vào lúc 28 May, 2017 - 3:21 am | Video | , , , | 591

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Tờ rơi

Logo

Các bài viết từ blog


Tự thiết kế Namecard, tại sao không?

Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Phần mềm thiết kế logo miễn phí