Thiết kế video motion graphic Ứng dụng y khoa mediThank

MediThank Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 3 – 54 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh.

Đây là video giới thiệu ứng dụng y khoa tên là mediThank được phát triển bởi Công ty cổ phần MEDITHANK Vietnam

Video được thực hiện một cách gấp rút trong 2 ngày do việc yêu cầu quá gấp nhằm kịp tiến độ phát hành.


Cập nhật vào lúc 28 Tháng Năm, 2017 - 3:21 sáng | Video | , , , | 539

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Website

Website

Các bài viết từ blog


Logo Korner

Ra mắt website mua bảo hiểm online

Tự thiết kế Namecard, tại sao không?