Logo Korner

Dự án định vị lại thương hiệu cho nhà sản xuất hệ thống bảo mật Korner – sản phẩm được thiết kế bởi Matis Branding


Cập nhật vào lúc 31 Tháng Bảy, 2017 - 4:38 sáng | Blog | , , , | 1647

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Bao bì

Tờ rơi

Nhận diện

Các bài viết từ blog


Logo Korner

Kayak thay đổi logo

MasterCard thay đổi logo