Logo Korner

Dự án định vị lại thương hiệu cho nhà sản xuất hệ thống bảo mật Korner – sản phẩm được thiết kế bởi Matis Branding


Cập nhật vào lúc 31 July, 2017 - 4:38 am | Blog | , , , | 2003

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo

Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới

MasterCard thay đổi logo