Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Một nhà thiết kế người Ukraina – Andriy Yurchenko đã dành 30 ngày để thiết kế các icon thú vật theo chuẩn tỉ lệ vàng.
Dưới đây là các thiết kế của anh:


Cập nhật vào lúc 1 May, 2016 - 6:11 am | Blog | , | 2050

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Nhiếp ảnh

Website

Các bài viết từ blog


In ấn trực tuyến tại nhà

Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo

Logo Ting