Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Một nhà thiết kế người Ukraina – Andriy Yurchenko đã dành 30 ngày để thiết kế các icon thú vật theo chuẩn tỉ lệ vàng.
Dưới đây là các thiết kế của anh:


Cập nhật vào lúc 1 May, 2016 - 6:11 am | Blog | , | 2209

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo, Nhận diện

Website

Logo

Các bài viết từ blog


Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

In ấn trực tuyến tại nhà

Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới