Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Một nhà thiết kế người Ukraina – Andriy Yurchenko đã dành 30 ngày để thiết kế các icon thú vật theo chuẩn tỉ lệ vàng.
Dưới đây là các thiết kế của anh:


Cập nhật vào lúc 1 May, 2016 - 6:11 am | Blog | , | 2021

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Tờ rơi

Logo

Các bài viết từ blog


Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo

Logo Tsamma

Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới