Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Một nhà thiết kế người Ukraina – Andriy Yurchenko đã dành 30 ngày để thiết kế các icon thú vật theo chuẩn tỉ lệ vàng.
Dưới đây là các thiết kế của anh:


Cập nhật vào lúc 1 Tháng Năm, 2016 - 6:11 sáng | Blog | , | 1961

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Nhiếp ảnh

Logo

Website

Các bài viết từ blog


Subway thiết kế lại Logo

Art of π

Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo