Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Một nhà thiết kế người Ukraina – Andriy Yurchenko đã dành 30 ngày để thiết kế các icon thú vật theo chuẩn tỉ lệ vàng.
Dưới đây là các thiết kế của anh:


Cập nhật vào lúc 1 May, 2016 - 6:11 am | Blog | , | 2092

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo

Tổng hợp 99+ mẫu logo nhiều người yêu thích

Tự thiết kế Namecard, tại sao không?