Thiết kế Logo Công ty Xây Dựng Văn Trường

Công ty Xây Dựng Văn Trường VTCO
Tòa nhà Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, P.22, Q.BìnhThạnh, TP.HCM.

VTCO là tên được thay đổi từ công ty xây dựng Văn Trường, công ty có các gói thiết kế xây dựng cầu đường nổi tiếng cả nước. Hình ảnh logo được lồng ghép từ 2 chữ VT là Văn Trường, cũng là con đường được ẩn dụ trong mối ghép của logo.


Cập nhật vào lúc 28 Tháng Mười, 2010 - 2:43 sáng | Logo | , | 863

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo, Nhận diện

Bao bì

Logo

Các bài viết từ blog


Logo Ting

Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới

MasterCard thay đổi logo