Logo Channel 5

Channel 5 vừa mới có bộ nhận diện mới, thiết kế bởi Gretel.


Cập nhật vào lúc 30 Tháng Bảy, 2017 - 10:37 sáng | Blog | , | 1041

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Nhận diện

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


MasterCard thay đổi logo

Tự thiết kế Namecard, tại sao không?

Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo