Logo Channel 5

Channel 5 vừa mới có bộ nhận diện mới, thiết kế bởi Gretel.


Cập nhật vào lúc 30 July, 2017 - 10:37 am | Blog | , | 1289

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Video

Logo, Nhận diện

Logo

Các bài viết từ blog


In ấn trực tuyến tại nhà

Logo Tsamma

Kayak thay đổi logo