Logo Channel 5

Channel 5 vừa mới có bộ nhận diện mới, thiết kế bởi Gretel.


Cập nhật vào lúc 30 July, 2017 - 10:37 am | Blog | , | 1135

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Logo, Nhận diện

Logo

Các bài viết từ blog


Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo

Krarks thay đổi giao diện mới

Logo Korner