Logo Channel 5

Channel 5 vừa mới có bộ nhận diện mới, thiết kế bởi Gretel.


Cập nhật vào lúc 30 Tháng Bảy, 2017 - 10:37 sáng | Blog | , | 1076

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Logo

Nhiếp ảnh

Các bài viết từ blog


Thiết kế logo chuẩn tỉ lệ vàng trong 30 ngày

Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo

Subway thiết kế lại Logo