Logo Channel 5

Channel 5 vừa mới có bộ nhận diện mới, thiết kế bởi Gretel.


Cập nhật vào lúc 30 July, 2017 - 10:37 am | Blog | , | 1101

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Tờ rơi

Website

Các bài viết từ blog


Thiết kế logo là gì?

Art of π

Logo Parc