Logo Parc

Parc là một nhà hàng trong khách sạn mới của Hilton ở Saint Petersburg. Nhãn hiệu này được thiết kế bởi The Plant.

“Các mô típ hoa văn ở Parc là cảm hứng từ vườn cung điện Catherine gần Pushkin. Nó được sử dụng cho các phông nền của nhà hàng và dùng để trang trí nội thất.” – The Plant


Cập nhật vào lúc 29 July, 2017 - 5:36 am | Blog | , , | 1396

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


MasterCard thay đổi logo

Phần mềm thiết kế logo miễn phí

Subway thiết kế lại Logo