Logo Parc

Parc là một nhà hàng trong khách sạn mới của Hilton ở Saint Petersburg. Nhãn hiệu này được thiết kế bởi The Plant.

“Các mô típ hoa văn ở Parc là cảm hứng từ vườn cung điện Catherine gần Pushkin. Nó được sử dụng cho các phông nền của nhà hàng và dùng để trang trí nội thất.” – The Plant


Cập nhật vào lúc 29 Tháng Bảy, 2017 - 5:36 sáng | Blog | , , | 1341

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


Subway thiết kế lại Logo

Logo Parc

Logo Channel 5