Quay video giới thiệu nhà hàng Orivy

Nhà hàng Orivy
576/1 Cửa Đại – Hội An
Website: www.orivy.com

Nhà hàng Orivy là một nhà hàng đậm chất Hội An, chuyên phục vụ các món ăn truyền thống nhằm giới thiệu ẩm thực địa phương đến với thế giới. Senviet Art thực hiện bộ nhận diện văn phòng, biển hiệu, website, video truyền thông, menu và các ấn phẩm tờ rơi quảng cáo khác.


Cập nhật vào lúc 28 November, 2012 - 4:40 pm | Video | | 788

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo

Logo

Logo

Các bài viết từ blog


Krarks thay đổi giao diện mới

In ấn trực tuyến tại nhà

Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo