Quay video giới thiệu nhà hàng Orivy

Nhà hàng Orivy
576/1 Cửa Đại – Hội An
Website: www.orivy.com

Nhà hàng Orivy là một nhà hàng đậm chất Hội An, chuyên phục vụ các món ăn truyền thống nhằm giới thiệu ẩm thực địa phương đến với thế giới. Senviet Art thực hiện bộ nhận diện văn phòng, biển hiệu, website, video truyền thông, menu và các ấn phẩm tờ rơi quảng cáo khác.


Cập nhật vào lúc 28 November, 2012 - 4:40 pm | Video | | 758

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Nhận diện

Bao bì

Các bài viết từ blog


Tự thiết kế Namecard, tại sao không?

Baozha – Đồ án sinh viên nghệ thuật Singapore

Nomad Hill thay đổi nhận diện thương hiệu mới