Thiết kế Logo Cà phê COGECO

COGECO S.p.a. – Nhà nhập khẩu café tại Italia.
Địa chỉ: COGECO S.p.a. | via Machiavelli 5 | 34132 Trieste Italia
Website: http://www.cogeco.it

Cogeco là một công ty cung cấp cà phê nổi tiếng tại Ý. Chúng tôi đã hiệu chỉnh lại logo cho Cogeco nhằm mang lại sự rõ ràng, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty. Thêm vào đó, chúng tôi đã quy chuẩn lại logo, xây dựng hệ thống lưới, màu sắc, thiết kế bao bì cho các sản phẩm của công ty.


Cập nhật vào lúc 28 July, 2015 - 2:51 am | Logo | , | 1142

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Website

Logo

Logo, Nhận diện

Các bài viết từ blog


In ấn trực tuyến tại nhà

Thiết kế logo là gì?

Tự thiết kế Namecard, tại sao không?