Thiết kế Brochure các sản phẩm công ty Lê Anh

Công ty Thẩm mỹ Lê Anh
Địa chỉ: 194 Nguyễn Thái Bình, P.12, Quận Tân Bình, TP.HCM


Cập nhật vào lúc 29 January, 2010 - 5:37 pm | Tờ rơi | , , | 591

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Logo, Nhận diện

Tờ rơi

Logo

Các bài viết từ blog


Tỷ lệ vàng trong thiết kế Logo

Logo Tsamma

Subway thiết kế lại Logo