Thiết kế bộ nhận diện công ty Kiến Trúc Korn

Công ty Kiến Trúc Korn Việt Nam
Địa chỉ: 123 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM
Website: http://www.korn-architects.com

Thiết kế hoàn thiện bộ nhận diện cho công ty kiến trúc, sản phẩm bao gồm các ấn phẩm dùng trong văn phòng và hệ thống nhận diện ngoài trời của công ty. Công ty đã có biểu tượng K từ trước và Senviet Art hiệu chỉnh hoàn thiện cho đồng bộ tất cả.


Cập nhật vào lúc 28 July, 2014 - 2:57 am | Nhận diện | , , | 891

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Bao bì

Website

Logo

Các bài viết từ blog


Kayak thay đổi logo

Logo Parc

Logo Channel 5