Thiết kế bộ nhận diện công ty Kiến Trúc Korn

Công ty Kiến Trúc Korn Việt Nam
Địa chỉ: 123 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM
Website: http://www.korn-architects.com

Thiết kế hoàn thiện bộ nhận diện cho công ty kiến trúc, sản phẩm bao gồm các ấn phẩm dùng trong văn phòng và hệ thống nhận diện ngoài trời của công ty. Công ty đã có biểu tượng K từ trước và Senviet Art hiệu chỉnh hoàn thiện cho đồng bộ tất cả.


Cập nhật vào lúc 28 July, 2014 - 2:57 am | Nhận diện | , , | 761

Các sản phẩm SenvietArt thiết kế


Tờ rơi

Website

Video

Các bài viết từ blog


Logo Channel 5

Logo Parc

Tự thiết kế Namecard, tại sao không?